Reklama w środkach komunikacji

Reklama w środkach komunikacji

Reklam w środkach komunikacji jest bardzo skuteczną formą reklamy. Bierni podróżujący mają więcej czasu i sposobności, aby zwrócić uwagę na reklamę często zaznajamiając się z jej szczegółami. Dzięki częstemu korzystaniu z tych samych środków transportu, przekaz zapada głęboko w pamięci odbiorców.

Reklama w MPK Wrocław

  • Tramwaje i autobusy MPK Wrocław pokonują co roku blisko 35 milionów kilometrów
  • Łączna długość tras liczy aż 1200 km.
  • Z komunikacji miejskiej korzysta dziennie blisko 400 tysięcy osób (ok. 150 milionów rocznie)

Przykładowe realizacje