Media Force – Certyfikowany Partner Google

Dnia 18 kwietnia 2013 roku otrzymaliśmy bardzo przyjemnego i długo oczekiwanego maila z nagłówkiem Congratulations on becoming a Google AdWords Certified Partner!. W końcu udało nam się dostać pełną Certyfikację od Google. Chociaż dużo wcześniej spełnialiśmy już stawiane przez Centrum Certyfikacji warunki, musieliśmy czekać na otrzymanie Certyfikatu przeszło miesiąc. Spowodowane było to kilkoma błędami w systemie. Ale nie ważne. Teraz cieszymy się że w końcu osiągnęliśmy ten cel i możemy być Partnerami Google.

Oczywiście każdy może sprawdzić wiarygodność naszej certyfikacji klikając w poniższy obrazek

Certyfikowany Partner Google

Aby otrzymać miano Certyfikowanego Partnera należy spełnić kilka podstawowych warunków:

  • mieć zarządzane wydatki na poziomie co najmniej 10 000 USD w okresie ostatnich 90 dni;
  • zatrudniać co najmniej jednego kwalifikowanego specjalistę;
  • zaakceptować warunki korzystania z usługi.

Nam udało się osiągnąć ten cel w przeciągu kilku miesięcy.

Jednak nie chcemy spoczywać na laurach. W dalszym ciągu się szkolimy, poszerzamy wiedzę, rozszerzamy horyzonty i dostosowujemy się do zmieniającego się świata (a w szczególności zmian w Google AdWords 😉 ).

Z tej okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym Klientom, którzy obdarzyli nas zaufaniem i korzystają z naszych usług. Faktem potwierdzającym to że są zadowoleni, jest pozyskiwanie coraz większej liczby klientów z polecenia naszych już obecnych klientów.

Autor: Bartosz Konieczny