Identyfikacja – Etykieta opakowania dla zeolitex

Projekt etykiety dla firmy Zeolitex.